Articles on: Enegra

Apa yang Enegra lakukan?

Pasaran komoditi di Asia Tenggara telah beroperasi di bawah potensi penuhnya pada masa lalu, kerana pelombong peringkat pertengahan daripada pasaran baru muncul di rantau ini kekurangan kapasiti kewangan dan logistik untuk bersaing di peringkat global.

Enegra ialah perniagaan perdagangan komoditi tenaga antarabangsa yang menawarkan kepakaran global pelombong peringkat pertengahan dalam pengurusan risiko, logistik dan kewangan, menghasilkan aliran hasil yang stabil jangka panjang. Enegra telah membangunkan hubungan yang unik dan dipercayai dengan 16 pelombong peringkat pertengahan di Indonesia, memberikan Enegra akses eksklusif kepada 1.8 bilion tan arang batu dan 5,000 tan nikel sebulan melalui platform Enegra Offtake Agreement (EOTA).

Penyingkiran ini memberikan Enegra kunci kira-kira yang teguh dengan nilai aset bersih (NAB) melebihi USD 60 bilion dalam akaun teraudit 2021nya (akaun teraudit 2022 akan dikeluarkan tidak lama lagi, dan menunjukkan peningkatan dalam NAB disebabkan peningkatan harga komoditi).

Dokumen seperti akaun yang diaudit tersedia untuk semua pemegang token EGX di Portal Investor.

Updated on: 28/08/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!