Articles on: Enegra

Mengapa Enegra berdomisil di Labuan?

Banyak bidang kuasa di seluruh dunia tidak mengemas kini peraturan mereka untuk memanfaatkan teknologi dan paradigma baharu. Pada tahun 2019 apabila Enegra) menstruktur semula perniagaan kami dan meneruskan tokenisasi ekuiti kami ke dalam security token EGX), Labuan merupakan pilihan yang jelas bagi kami kerana lokasinya, rangka kerja undang-undang dan pendekatan progresif terhadap perkhidmatan kewangan digital.

Labuan International Business & Financial Centre (IBFC), telah ditubuhkan pada tahun 1990 sebagai zon ekonomi khas Malaysia.
Labuan IBFC dikawal selia sepenuhnya oleh Labuan Financial Services Authority (LFSA) di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan
Malaysia dan ditadbir oleh Akta Perkhidmatan Kewangan & Sekuriti Labuan 2010.
Labuan ialah bidang kuasa progresif dengan rekod prestasi terbukti dalam melesenkan entiti berkaitan fintech sejak 2017, dan mengawal selia sekuriti digital di bawah
undang-undang sekuriti sedia ada.
Labuan mempunyai kadar cukai korporat 3% yang rendah, perjanjian cukai dua kali dengan 80+ negara,tiada CGT/duti setem/cukai jualan/cukai royalti, dan tiada cukai
pegangan ke atas dividen/faedah kepada syarikat asing

Mendiami syarikat induk kami di Labuan IBFC telah memberi Enegra peluang unik untuk menerima dan merealisasikan potensi blockchain dan teknologi berkaitan, meletakkan diri kami sebagai peneraju dalam pasaran berbilion dolar, dan mempercepatkan tempoh pertumbuhan kami yang seterusnya.

Updated on: 20/09/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!