Articles on: Enegra

Apakah trend industri perlombongan?

Industri perlombongan sedang mengalami transformasi, dan di Enegra, kami berada di barisan hadapan dalam perubahan paradigma ini.

Automasi dan komunikasi jalur lebar yang tinggi ialah teknologi utama yang memacu anjakan ini. Dengan automasi, peralatan perlombongan sedang dinaik taraf untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan pelepasan. Komunikasi jalur lebar yang tinggi, difasilitasi oleh 5G, membolehkan pemprosesan data, kawalan kependaman rendah dan kedudukan aset yang tepat.

Aset, kewangan perdagangan dan keseluruhan rantaian bekalan menjadi tokenisasi dan menggunakan rantaian blok untuk menyediakan jejak audit yang tidak berubah dan kemudahan transaksi - EGX menjadi contoh. Enegra mengetuai usaha untuk berinovasi dalam sektor ini.

Kemajuan ini merevolusikan industri dan meletakkan operasi perlombongan untuk masa depan yang lebih cekap dan mampan.

Mengadakan EGX membolehkan sesiapa sahaja untuk mengambil bahagian dalam kejayaan Enegra dan rakan kongsi kami.

Updated on: 20/09/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!