Articles on: Memegang EGX

Bagaimanakah cara mengemas kini maklumat hubungan saya?

Sila log masuk ke Portal Pelabur untuk mengemas kini maklumat hubungan dan butiran lain untuk Profil Pelabur anda, menggunakan alamat e-mel dan kata laluan yang anda gunakan pada asalnya semasa melanggan EGX atau melayakkan dompet anda. Jika anda tidak ingat kata laluan anda untuk Portal Pelabur, sila gunakan fungsi terlupa kata laluan saya.

Sebagai sebuah syarikat yang berdaftar di Labuan (Malaysia), Enegra diperlukan oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Labuan (LFSA) untuk memastikan bahawa kami mempunyai maklumat hubungan terkini untuk semua pemilik benefisial kami, sebagai pemegang token EGX. Adalah penting untuk mengemas kini maklumat hubungan anda melalui Portal Pelabur sekurang-kurangnya setiap 12 bulan. Jika tiada butiran anda telah berubah, sila edit profil anda juga, dan simpannya tanpa mengubah apa-apa. Ini akan memastikan bahawa kami mempunyai cap masa semasa untuk profil anda telah dikemas kini.

Ambil perhatian bahawa anda pada masa ini tidak dapat menukar alamat e-mel anda dalam Portal Pelabur. Fungsi ini sedang diusahakan dan akan dikeluarkan tidak lama lagi. Sementara itu, jika anda perlu menukar alamat e-mel anda, sila hubungi kami.

Updated on: 20/09/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!