Articles on: Memegang EGX

Bagaimanakah saya menguruskan Profil Pelabur saya?

Setelah anda layak untuk memegang EGX melalui Portal Kelayakan, anda akan dapat log masuk ke Portal Pelabur menggunakan alamat e-mel dan kata laluan yang sama yang digunakan semasa kelayakan. Selepas melog masuk, anda akan dapat mengurus profil anda dan melihat pegangan anda.

Sebagai sebuah syarikat yang berdaftar di Labuan (Malaysia), Enegra diperlukan oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Labuan (LFSA) untuk memastikan bahawa kami mempunyai maklumat hubungan terkini untuk semua pemilik benefisial kami, sebagai pemegang token EGX.

Adalah penting untuk kemas kini maklumat hubungan anda melalui Portal Pelabur sekurang-kurangnya setiap 12 bulan.

Updated on: 20/09/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!