Articles on: Memegang EGX

Apakah dasar dividen Enegra?

Lembaga pengarah Enegra akan mengisytiharkan dividen mengikut budi bicara mutlak mereka dan apabila operasi syarikat menghasilkan pendapatan bersih dan lebihan tunai yang direalisasikan. Sebarang dividen akan diumumkan kepada pasaran dan dibayar secara tahunan secara tertunggak, dengan mengambil kira unjuran perbelanjaan syarikat untuk 12 bulan berikutnya. Apabila dividen diisytiharkan, semua pemegang token EGX akan dimaklumkan.

Sebarang dividen akan dibayar melalui pemindahan stablecoin seperti Tether (USDT) kepada pemegang token dompet yang layak.

Updated on: 20/09/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!